Alana's Angels
/

Chihuahua's

 

Stamboom vs. stamboomloos

Waarom een stamboom hond?

We weten allemaal dat er heel veel chihuahua’s worden gefokt zonder (officiële) stamboom. Wist je dat maar ongeveer 6% van de chihuahua’s in Nederland een stamboom heeft? (bron: Raad van Beheer)

Op de website van de Raad van beheer kunt u veel lezen over de voordelen van een stamboomhond. 

Over een aantal verschillen tussen chihuahua’s met officiële FCI stamboom en zonder (officiële) stamboom kunt u hieronder lezen.

DNA

Met stamboom:
Van de moeder en vader is DNA afgenomen waardoor zij een DNA-profiel hebben. Van alle geboren pups zal DNA worden afgenomen. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de pups ook daadwerkelijk van desbetreffende ouders zijn, krijgen alle pups hun eigen DNA-profiel. Het DNA-profiel is tevens bewijs van raszuiverheid.

Zonder stamboom:
Er wordt geen DNA afgenomen bij ‘chihuahua's' (look-a-likes’) zonder stamboom. Je weet als koper nooit 100% zeker of de ouders ook de daadwerkelijke ouders zijn. Je kunt alleen maar vertrouwen op het woord van de fokker. Er is geen zekerheid over de raszuiverheid.


Inteelt
Met stamboom:
Een teefje mag niet gedekt worden door haar:
* grootvader
* haar vader
* haar broer
* haar halfbroer
* haar zoon
* haar kleinzoon
Als dit toch gebeurt, zullen de pups geen stamboom krijgen. Zoals omschreven bij ‘DNA’ heb je dus ook 100% zekerheid dat dit ook echt niet kan gebeuren.

Zonder stamboom:
Er is geen zekerheid of de ouders, de daadwerkelijke ouders zijn. Ook kan er geen uitsluitsel gegeven worden dat de pup niet geboren is uit inteelt van bijvoorbeeld een vader-dochter combinatie. Wanneer het teefje de dekreu bezoekt is er ook geen zekerheid of dit familie betreft. Inteelt neemt veel gezondheidsproblemen met zich mee. Wanneer de fokker een eigen reu heeft, weet u als koper zijnde niet zeker of dit familie is van de moederhond. U zult moeten vertrouwen op het woord van de fokker.

Welzijn moederhond en pups
Met stamboom:
Wanneer de pups zo’n 5/6 weken oud zijn, komt er een buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer langs. Deze controleert of de fokker voldoet aan de strenge gestelde eisen omtrent het welzijn van de moederhond en de pups. Uiteraard word er ook gekeken naar de leefomgeving ‘buiten de werpkist en puppy-ren.’ Dit houdt in dat er ook word gekeken naar de dagelijkse leefomstandigheden van de honden. Wanneer dit allemaal in orde is, worden de pups gechipt en zal er ook DNA afgenomen worden bij de pups.

Zonder stamboom:
Er vind geen controle plaats bij pups zonder stamboom. Om deze reden is het aan jou als koper, om er achter te komen of alles eigenlijk wel goed zit. Onder ‘Informatie’ vindt u het kopje ‘Aanschaf pup en checklist’ Hier vindt je een lijst waar je op moet letten wanneer je op bezoek gaat bij een nest. Deze lijst is uiteraard ook van toepassing op pups met stamboom. Je dient altijd zelf ook te controleren of de pups en de andere honden op de juiste wijze worden gehouden.


Chip
Met stamboom:
Van alle honden met stamboom begint het chipnummer met 52814. Wanneer de chip dus met dit nummer begint, ben je er zeker van, dat je een raszuivere chihuahua hebt. De fokker moet de pups ook verplicht registreren op databankhonden. 

Zonder stamboom:
Er zijn geen vaste chip-nummers voor honden zonder stamboom.

Er zijn uiteraard nog veel meer verschillen. Wanneer u een pup koopt met stamboom, draagt u bij aan het in stand houden van gezonde en correct gefokte chihuahua's. Wanneer niemand meer chihuahua’s met een stamboom aanschaft, zal het ras stoppen te bestaan. Deze gevolgen ontstaan, doordat er dan geen controle meer is, wie de ouders zijn. Dit zal zorgen voor veel meer schadelijke inteelt. Inteelt brengt o.a. onvruchtbaarheid met zich mee. Ik weet dat dit erg dramatisch klinkt. Echter is dit geen ondenkbare situatie, aangezien maar ongeveer 6% van de chihuahua’s in Nederland een stamboom heeft!

De prijs van een chihuahua met stamboom, ligt in het algemeen hoger dan een ‘chihuahua’ zonder stamboom. Dit heeft er mede mee te maken, dat een chihuahua met stamboom in totaal 5 nestjes mag krijgen in haar leven. De nestjes zijn vaak klein. Wanneer je als stamboomfokker je teef vaker laat dekken dan is toegestaan, kan je buiten een geldboete en schorsing, ook de sanctie opgelegd krijgen dat je geen stambomen meer kan aanvragen voor toekomstige honden. 
Ook is het zo, dat een stamboom fokker maximaal 4 nesten per jaar mag fokken, vanzelfsprekend met 4 verschillende teven. Een fokker zonder stamboom, kan zoveel nesten fokken als hij/zij wil. Aangezien er wederom niemand is, die dit zal controleren.

Je kan altijd bewijzen wie de fokker is van jouw stamboom chihuahua. De fokker staat namelijk vermeld op de stamboom en dit is ook bekend bij de Raad van Beheer. Aangezien alle stamboomhonden beginnen met dezelfde cijfers van de chip, kan je ook aantonen dat de desbetreffende hond, de hond is van ‘die fokker.’ Een fokker met stamboom stelt altijd een koopovereenkomst op die getekend dient te worden door de fokker en de koper. Dit contract zal in tweevoud ondertekend worden. Of het nou wel of niet in het contract vermeld staat, het consumentrecht is   a l t i j d   van toepassing. Wanneer blijkt dat de chihuahua die je hebt gekocht, lijdt aan een erfelijk gebrek en/of een gebrek wat te verwijten valt aan de fokker, heb je recht op garantie. Bij een pup zonder stamboom is het wat lastiger om aan te tonen wie de fokker is. Je hebt namelijk geen stamboom of chip, waarmee je dit kan bewijzen. Het word dus een lastig verhaal om je gelijk te halen en de fokker verantwoordelijk te stellen voor hetgeen wat jouw pup mankeert, wanneer de fokker, ontkent, de pup te hebben gefokt.

Dan heb ik nog niet geschreven, over de hoeveelheid honden die per jaar geïmporteerd worden. Er worden namelijk per jaar 60.000 tot 80.000 geïmporteerd, voor een groot deel vanuit Oost-Europa. Maar zelden zijn de ouderdieren getest op hun gezondheid. De moederhonden krijgen bij vrijwel iedere loopsheid een nest. Deze pups, die geïmporteerd worden, lijken in de meeste gevallen gewoon in huiselijke kring te zijn geboren. Deze pups worden dan bijv. aangelegd bij het nest, die de moederhond zogenaamd zelf heeft gebaard. Gelukkig is het in Nederland verboden, om honden in een winkel te verkopen. Laten we er verder maar niet bij stilstaan hoe hoog de cijfers zouden zijn, wanneer we ook alle over de grens gesmokkelde pups, die niet gepakt worden, mee zouden tellen. Zoals ik eerder al heb uitgelegd, is het werkelijk onmogelijk, om pups aan te leggen bij een stamboom nest. Vanwege de DNA controle. Wanneer dit niet klopt, krijgen de pups geen stamboom! Helemaal onder aan deze pagina kunt u video's bekijken over de harde werkelijkheid van deze broodfok/puppy-fabrieken. Je kunt hier meer lezen over de risico's van een hond zonder stamboom op de website van de Raad van Beheer.

Bovenstaande vergelijkingen, zijn erg zwart-wit. Niet alle stamboomfokkers, fokken onder dezelfde omstandigheden. Een fokker die 10 honden heeft, heeft meer tijd voor zijn honden en voor de socialisatie van de pups, dan een fokker die bijv. 30 of meer honden heeft. Ook hier zijn natuurlijk weer uitzonderingen in. Natuurlijk bestaan er ook stamboomloze fokkers, die het goed voor hebben met hun dieren en op dezelfde wijze proberen te fokken, als stamboomfokkers met hun teefje. Door bijv. 'stamboom-afkomstige’ honden te gebruiken, gezondheidsonderzoeken uit te voeren bij de ouderdieren enz. Alleen is het zo lastig om er achter te komen welke fokkers dit zijn, ondanks dat ze er wel degelijk zijn! Daarom is het zo belangrijk, dat je zelf heel alert bent, wanneer je gaat kijken bij het nestje pups. Voor een checklist waar je allemaal op moet letten, zie ‘Informatie’ en dan het kopje ‘Aanschaf pup’ 

Heel veel succes met het vinden van een goede fokker! 
Copyright Alana's Angels Ⓒ 2022 All rights reserved

Deze video is in het engels.
Pas op!! Deze video bevat schokkende beelden!!Deze video is in het Nederlands.
Pas op!! Deze video bevat schokkende beelden!!